Prvý turnus bol od 1. júla do piatka 5. júla. a zúčastnilo sa ho 28 detí.

Naše heslá tábora ako ŠPORT JE CESTA, ŠPORT MÁ SPÁJAŤ a KAŽDÝ POHYB SA RÁTA, boli splnené.