ŠPORT JE CESTA

ŠPORT MÁ SPÁJAŤ

KAŽDÝ POHYB SA RÁTA

Kontakt
O nás

Občianske združenie

Občianske združenie Šport je cesta – hokejbal o.z , je v zmysle zákona č.83/1990 Zb. v platnom zneni dobrovoľným združením fyzických a pravnických osôb. Združenie fyzické a pravnické osoby bez rozdielu profesie, národností, pohlavia,rasy, pôvodu,politického zmýšlania, náboženského vyznania a sociálneho postavenia stotožnujúce sa s cieľmi, programom a Stanovami združenia. Združenie je právnickou osobou založené na dobu neurčítú.

Cieľom a poslaním združenia je najmä

  • Uspokojovať záujmy svojich členov v oblasti športu so zameraním hlavne na športové aktivity ako hokejbal, futbal, hokej, tenis, basketbal, futsal, spoločenské hry, loptové hry, gymnastika, atletika a dalšie kolektívne a individuálne športy pre deti a dospelých a vytvárať voľnočasové aktivity.

  • Vytvárať podmienky na zdokonaľovanie sa v týchto športoch pre deti, mládež a dospelých v Kežmarku a jeho okolí.

  • Organizovať sútaže, voľnočasové aktivity, športové kempy, turaje,charitatívne akcie a akcie pre detí, mládež a dospelých.

ŠPORTUJ S NAMI

ŠPORTUJ S NAMI

Aktuality

Všetky aktuality

Naše aktivity

Viac informácii

Kežmarská amatérska hokejová liga

Viac informácii

– – –

Ak máte nejaké otázky, neváhajte a kontaktujte nás

FA údaje

IČO: 50591975
DIČ: 2120579802
Číslo účtu: SK5811000000008016075580

Adresa

Šport je cesta – hokejbal, oz
Lanškrounská 1651/21, 06001 Kežmarok

Telefón

Milan Glevaňák
0904 381 384

E-mail