Športový krúžok – Šport pre všetkých

Športová príprava pre škôlkarov

Naše tri letné športové tábory

12.ročník  2023 

ŠPORT PRE VŠETKÝCH
(športový krúžok)

11. ročník CvČ letný športový tábor
(1.turnus)

ZÁPAS PRE FILIPA 2016
Kežmarská televízia (KTV)

MIRAD KK-AHL 21/22
Kežmarská televízia (KTV)

Hokejový amatérsky turnaj „AFTERCOVID“ Kežmarok 2021
Kežmarská televízia (KTV)

10. ročník CVČ Letný Športový Tábor
Kežmarská televízia (KTV)

9. ročník CVČ Letný Športový Tábor
Kežmarská televízia (KTV)

8. ročník CVČ Letný Športový Tábor
Kežmarská televízia (KTV)

8. ročník CVČ Letný Športový Tábor
Milan Glevaňák