Letný športový tábor sa konal v dňoch od 9. augusta 2021 do 13. augusta 2021, kde športové aktivity, tvorivé dielne a program, mali deti denne v čase od 08:30 hod. do 15:30 hod.

Tábor bol primestský a konal sa len v meste  Kežmarok a okolí. Tábora sa zúčastnilo približne 60-tka detí. Približne polovica chlapcov a polovica dievčat.

Využívali sme staré futbalové ihrisko, telocvičnu a ihrisko na cirkevnej škole, ihrisko pred CVČ KK, priestory CVČ KK a lezeckú stenu v CVČ Kežmarok.

Tábor bol zameraný na športové hry futbal, hokejbal, florbal, basketbal a dalšie pohybové aktivity ako beh, mobilita, posilovanie vlastným telom, atletika, gymnastika, odrazová sila.

Deti počas tábora mali naplánované mnohé cvičena na koordináciu pohybu a hlavne FAIR-PLAY individuálnej zručnosti a osvojovanie úloh jednotlivca v kolektíve.

V utorok sme boli s deťmi v Spišskej novej vsi v ZOO.

Vo štvrtok  sme si vyšli na túru na Hájovňu, a navštívili sme jazdencký klub Ranč u Stana Čajku, kde si deti mohli zajazdiť na koníkoch.

V piatok poobede navštívila deti v tábore skvelá tanečnička Radka Britaňáková, ktorá naučila dievčata rôzne tanečné kroky. Piatok sa slávnostne ukončil tábor s odovzdávanim fotky z tábora a zlatej pamätnej medaile.

Svoj cieľ vytvoriť deťom športové aktivity a tvorivé dielne s priblížením na lepší zdravý životný štýl sa nám podaril. Vyčarili sme deťom úsmev na tvári a správne sme ich unavili počas športového tábora.

V tábore sa venovalo deťom 9 trénerov a 4 animátorky, ktorí im odovzdali svoje skúsenosti a poznatky. Všetkým patrí veľké poďakovanie.

Poďakovanie patrí aj sponzorom, ktorí podporili tábor a vytvorili podmienky pre deti.

Naše heslá tábora ako ŠPORT JE CESTA, ŠPORT MÁ SPÁJAŤ a KAŽDÝ POHYB SA RÁTA, boli splnené.