Tohto roku organizujeme až 4 prímestské  letné športové tábory pre deti od 5 – 12 rokov.

Aj tohto roku môžete vyplniť prázdninový program pre svoje deti na športovom letnom prímestskom tábore.Tohto roku sme pripravili 4-štyri turnusy pre chlapcov a dievčatá od 5 do 12 rokov.Deti sa môžu tešiť na mnoho športových aktivít,športov,výletov,tvorivých dielní a kúltúrneho a animačného programu.Spoločne vytvoríme deťom úsmev na tvári vďaka našim trénerom,trénerkam,animátorkam a vďaka športu.
Tohto roku dávame možnosť prihlásenia sa na tábor už teraz a skôr a dokonca s možnosťou zaplatenia tábora na dve platby.
Maximálny počet detí na jeden turnus tábora je 30 detí.
program a cieľ tábora:
športové aktivity a zdravé FAIR-PLAY súťaženie,začlenenie jednotlivca do kolektívu,individuálne a kolektívne športy ,tradičné aj netradičné športy,pohybové aktivity z každého rožku-trošku,vytvorenie vzťahu k športovaniu,tvorivé dielne,lezecká stena,futbal,futsal,florbal,hokejbal,bedminton,tenis,kolobežky a bicykle,atletika,gymnastika,naháňačky,posíovanie so svojím teľom,cvičenie na rovnováhz,kúpalisko,výlet,malovanie,tvorenie,beseda so slávnymi športovcami,spoločenské hry
prihlásenie sa bližšie informácie: 0904381384,milanglevanak@gmail.com