Športový krúžok pre deti počas celého školského roka

Naše občianske združenie v spolupráci s CVČ KK organizuje celoročne športové tréningy pre deti od 5- 14 rokov.

Je to vhodné pre chlapcov a dievčatá. Zameriavame sa športové kolektívne hry,ale aj športy jednotlivcov.

Deti veľa behajú,hrávajú rôzne športové tradičné i netradičné aktivity ,rôzne FAIR-PLAY súťaženie , futsal, florbal, hokejbal, basketbal, naháňačky, skákačky, bedminton, vybíjané a ďalšie športové aktivity.

Tréningy máme minimálne dvakrát týždenne a to každý pondelok a stredu. Tréningy sú v poobednajších hodinách a  to od 16:00 do 17:00 .

Deti máme rozdelené do dvoch skupín,mladšie a staršie. Deťom sa venujú 3-4 tréneri počas tréningov

Počas celého roka sa dá ku nám prihlásiť.